WIR Książ Wielkopolski 2012

Informujemy, że Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski – projekt, który realizowaliśmy w tym roku – jest gotowa do zwiedzania.

Jest to internetowe muzeum historii naszej gminy, a jego elektroniczne zasoby będziemy stale powiększać.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.