Walne Zgromadzenie Bractwa

Walne Zgromadzenie Bractwa zamknęło trzyletnią kadencję pierwszego Zarządu po reaktywacji i podsumowało działalność naszego stowarzyszenia w 2012 roku. Ustępujący Zarząd został dobrze oceniony i otrzymał absolutorium. Podobnie Komisja Rewizyjna. Zgromadzenie zgodnie uznało, że z roku na rok nasze Bractwo sie rozwija i jest coraz bardziej obecne w życiu lokalnej społeczności. W atmosferze ogólnej zgody, wszystkie kolejne punkty obrad, w tym wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przebiegały sprawnie. Głosy wyborców były prawie styprocentowo jednomyślne.

Nowym Starszym Bractwa został Roman Pelczyk, nasz dotychczasowy Skarbnik. Gratulując serdecznie nowemu, jednocześnie serdecznie dziękujemy ustępującemu Starszemu – Romanowi Olejniczakowi za trzyletnią pracę na rzecz naszego stowarzyszenia. Nastąpiła też zmiana funkcji Podstarszego. Dotychczasowego – Pawła Fabisiaka – zastąpił Krzysztof Smoleński. Równie serdecznie dziękujemy ustępujęcemu i gratulujemy nowo powołanemu. Mamy też nowego Pisarza – Mariana Wajnerta zastąpił Piotr Nowak i Skarbnika – Tomasza Prałata. Pozostali członkowie Zarządu – Mariusz Wojciechowski, Jakub Wajnert i Michał Urbański – zachowali swoje funkcje

Nowy Zarząd Bractwa:
Starszy – Roman Pelczyk
Podstarszy – Krzysztof Smoleński
Komendant – Mariusz Wojciechowski
Strzelmistrz – Jakub Wajnert
Skarbnik – Tomasz Prałat
Gospodarz – Michał Urbański
Pisarz – Piotr Nowak

W Komisji Rewizyjnej nastąpiła wymiana Sekretarza. Teodora Stępę zastąpił Paweł Fabisiak.

Nowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Bogdan Woliński
Sekretarz – Paweł Fabisiak
Członek – Jerzy Dębski

Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpoczynają niniejszym swoją trzyletnią kadencję 2013-2016. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wybranym i życzymy sukcesów.

Ważnym wydarzeniem podczas Walnego Zgromadzenia była obecność ks. kanonika Mariana Kieronia, który został jednomyślnie przyjęty na honorowego członka Bractwa w funkcji kapelana. Ksiądz Marian Kieroń na znak przynależności do naszej organizacji otrzymał kapelusz stowarzyszenia.
Witamy w naszych szeregach!

Po zakończeniu obrad i zamknięciu Walnego Zgromadzenia, prowadzonego jak zwykle niezwykle sprawnie przez Bogdana Wolińskiego, nastąpiła część nieoficjalna. Pyszną kolację z kuchni w „Słonecznym Dworze” urozmaicił występ mażoretek, prowadzonych przez żonę Króla Kurkowego, panią Anetę Ptak, zorganizowany spontanicznie przez Krzysztofa Budzynia.

Czas obrad minął. Pora na codzienną pracę. Życzymy powodzenia Zarządowi, który z całą pewnością liczy na wsparcie wszystkich członków Bractwa.