Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna – kadencja 2016-2019

Przewodniczący Bogdan Woliński
Członek Anna Szymanowska

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Bractwa i niepodlegającym Zarządowi Bractwa w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru, jest organem nadzorującym działalność Bractwa i Zarządu Bractwa. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolowaniem i oceną:
działalności finansowej i gospodarowania majątkiem Bractwa,
przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem Bractwa,
prawidłowości i terminowości opłacania składek członkowskich,
zgodności uchwał, zarządzeń i działań Zarządu Bractwa ze statutem i obowiązującym prawem.