Władze

Zarząd Bractwa – kadencja 2016-2019

Starszy Bractwa Roman Pelczyk
Podstarszy Bractwa Krzysztof Smoleński
Komendant Mariusz Wojciechowski
Strzelmistrz Jakub Wajnert
Skarbnik Paweł Fabisiak
Pisarz Piotr Nowak
Gospodarz Michał Urbański
Michał Miętkiewicz

Zarząd Bractwa kieruje działalnością Bractwa między Walnymi Zebraniami Członków Bractwa, reprezentuje Bractwo na zewnątrz oraz działa w jego imieniu. Kadencja Zarządu Bractwa trwa trzy lata.

Funkcje członków Zarządu:

  • Starszy Bractwa kieruje pracą Zarządu z głosem decydującym przy podejmowaniu uchwał i odpowiada za jego działania,
  • Podstarszy Bractwa wypełnia wszystkie obowiązki Starszego Bractwa podczas jego nieobecności,
  • Komendant dba o zachowanie wymaganego ceremoniału na uroczystości z udziałem członków Bractwa,
  • Strzelmistrz dba o organizację, bezpieczeństwo i inne sprawy związane ze strzelaniami wraz ze stosowną dokumentacją,
  • Skarbnik prowadzi sprawy majątkowe i finansowe łącznie z egzekwowaniem składek członkowskich,
  • Pisarz sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i zebrań członków, prowadzi korespondencję oraz inną dokumentację prawną i formalną jak również ewidencję członków Bractwa,
  • Gospodarz dba o estetykę obiektu Bractwa.