Walne Zgromadzenie Bractwa

Walne Zgromadzenie Bractwa przebiegło niezwykle sprawnie, zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie, wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie Hymnu Brackiego.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Starszego za rok 2014.
 8. Sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2014.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Krótki komentarz:
Przewodniczącym jednogłośnie wybrano Brata Bogdana Wolińskiego, który po żołniersku, krótko i skutecznie poprowadził obrady. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i jednogłośnie zaakceptowane z tej prostej przyczyny, że Zarząd działa bez zarzutu i realizuje skutecznie cele naszego Bractwa.

Niestety musimy uderzyć się w pierś i przyznać, że nie opanowaliśmy jeszcze Hymnu Brackiego, stąd pomoc w postaci kartek z tekstem. Warto to zauważyć i zachęcić Siostry i Braci do nieznacznego wysiłku opanowania Hymnu na pamięć. »
W wolnych głosach Brat Krzysztof Smoleński, Podstarszy, zwrócił uwagę na niedostateczną obecność członków Bractwa podczas organizowanych przez nas turniejów strzeleckich. Sugerujemy, by tę uwagę przemyśleć.
Po zakończeniu części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru, przy kolacji trwały dalsze, mniej oficjalne dyskusje na temat przyszłości naszej organizacji. Faktem jest, że się rozwijamy.

Istotnym zdarzeniem towarzyskim okraszającym spotkanie były 60. urodziny Brata Pawła Fabisiaka. Życzymy Bratu na najbliższe 40 lat pełnej sprawności i aktywności, a za 40 lat zastanowimy się czego jeszcze Mu życzyć. Wszystkiego najlepszego, Bracie!