Rocznica rozstrzelania 17 obywateli Książa, Dolska i okolic na rynku w Książu

20 października 1939 roku hitlerowskie Einsatzkommando 14 dokonało masowej egzekucji na rynku w Książu. Była to część zakrojonej na szeroką skalę Operacji Tannenberg – akcji przeprowadzonej w ramach realizacji doktryny narodowego socjalizmu, mającej na celu eksterminację polskiej warstwy przywódczej i inteligencji w 1939 roku. Spośród obywateli Książa, Dolska i okolic wybrano tych, których uważano za najbardziej niebezpiecznych i po błyskawicznym procesie sądowym skazano na śmierć przez rozstrzelanie.

Egzekucja odbyła się o godzinie piątej po południu. Wszystkie kobiety z miasta zgromadzono w kościele, a wszystkich mężczyzn na rynku w Książu, jako świadków tego wydarzenia. W 1945 roku rozpoczęła się budowa pomnika pomordowanych, który stanął na ksiąskim rynku. Mieszkańcy gmin Książ Wielkopolski i Dolsk co roku spotykają się w tym miejscu, żeby uczcić pamięć pomordowanych w tej egzekucji, ale też wszystkich naszych obywateli, którzy zginęli z rąk hitlerowskiego okupanta.

W tym roku nasze Bractwo włączyło się czynnie w organizację uroczystości. O wojskowy ceremoniał dbał i komendy wydawał Brat Komendant Mariusz Wojciechowski. Wartę honorową przy pomniku pełnili nasi Bracia wspólnie z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej i Powstańcami Wielkopolskimi z Grupy Rekonstrukcyjnej z Mieszkowa. Siostra Katarzyna Gwincińska przygotowała i odczytała apel poległych. Nasze Bractwo nawiązało też współpracę z kołem ZBOWiD w Książu, dlatego szliśmy w dwóch pocztach sztandarowych – tej właśnie organizacji i swoim.

Uroczystość uświetniło 14 pocztów sztandarowych z naszej gminy i gminy Dolsk. Bracia Kurkowi z Dolska zadbali też o oprawę artyleryjską – po apelu poległych nastąpiła salwa armatnia. Dobosze z naszej Orkiestry podkreślali wagę wypowiadanych słów na werblach.

Jako współorganizatorzy uroczystości dziękujemy władzom obu gmin, Centrum Kultury w Książu i Pani Dorocie Jańczak, a także Orkiestrze OSP w Książu Wielkopolskim za tak owocną współpracę. Naliczyliśmy prawie trzystu uczestników uroczystości przy pomniku. Mamy nadzieję, że ich liczba będzie się co roku zwiększać. Chcielibyśmy też w przyszłym roku zobaczyć więcej biało-czerwonych flag. Postaramy się o to zadbać.