Pogrzeb Brata Kurkowego Jerzego Dębskiego

W sobotę, 19 grudnia 2015 roku z brackimi honorami pożegnaliśmy naszego Brata Jerzego Dębskiego. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu asysta brackich pocztów sztandarowych i szpaler brackich mundurów.
Na trumnie spoczywał kapelusz Jurka z dziarsko zatkniętym bażancim piórem.
Starszy Roman Pelczyk w krótkich słowach pożegnał naszego Druha:

Zgromadziliśmy się w dniu dzisiejszym, aby złożyć do grobu ciało naszego Przyjaciela, a zarazem Brata Jerzego Dębskiego. Jego śmierć zaskoczyła nas wszystkich.
Brat Jerzy był jednym z założycieli reaktywowanego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim. Od samego początku tj. od 2010 r. był bardzo aktywnym członkiem, pełnił funkcję w Komisji Rewizyjnej. Dopóki pozwalało mu na to zdrowie zawsze uczestniczył we wszystkich strzelaniach statutowych, spotkaniach rocznicowych, mszach św. i dał się poznać jako wspaniały kompan podczas turniejów strzeleckich.
Jurka będziemy pamiętać jako człowieka życzliwego i bardzo uczynnego z poczuciem humoru, który nigdy nie odmawiał swojej pomocy. Wielokrotnie z dumą prezentował nasz Sztandar Bracki między innymi w 2012 r. na Europejskim Zjeździe Strzelców Historycznych EGS w Tucholi. Żegnamy dzisiaj naszego Brata, który odszedł od nas tak wcześnie, który miał przed sobą jeszcze tyle planów na przyszłość, którego trudno będzie zastąpić… W osobie zmarłego utraciliśmy nie tylko naszego Brata i serdecznego Przyjaciela, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!
Spoczywaj w pokoju!

W imieniu Braci Kurkowych składamy Rodzinie Zmarłego głębokie wyrazy współczucia.
Dziękujemy delegatom z zaprzyjaźnionych Bractw za obecność.