Otwarte Strzelanie Żniwne 2016

Strzelanie Żniwne bractw kurkowych ma długą tradycję i jest drugim co do ważności strzelaniem w rocznym kalendarzu każdego bractwa. My do tej tradycji dołączyliśmy swoją własną. Dla nas jest to strzelanie rodzinne o formule otwartej dla wszystkich mieszkańców gminy. Propagujemy w ten sposób ideę bracką i wartości, jakie ze sobą niesie. Miło nam, że w tym roku, podobnie jak w kilku latach poprzednich samorząd gminy wspomógł finansowo naszą inicjatywę.

Tegoroczne Strzelanie Żniwne wyłoniło nowego Króla. Szczęśliwie nam panujący od dwóch lat Brat Tobiasz Pelczyk oddał palmę pierwszeństwa Bratu Piotrowi Masztalerzowi, który zaledwie w kwietniu tego roku składał przysięgę bracką i wstąpił w nasze szeregi. Tym bardziej gratulujemy sukcesu!
Wiwat Król Żniwny Piotr Masztalerz!
Gratulacje wędrują również do Brata Michała Urbańskiego I Rycerza i Brata Tobiasza Pelczyka II Rycerza.
Wiwat Królewska Rada!

Atrakcją wydarzenia, poza oczywiście pełnym emocji turniejem strzeleckim, była obecność Grupy Miłośników Historii HUZAR z Kaźmierza. Goście zorganizowali mini wystawę militarnych pamiątek z czasów PRL i ugotowali prawdziwą wojskową grochówkę.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas naszego Strzelania Żniwnego: mieszkańcom gminy Książ Wielkopolski, Grupie Huzar, przyjaciołom z innych bractw. Wierzymy, że będziecie z nami na kolejnych turniejach.

Wyniki turnieju strzeleckiego:

TARCZA ŻNIWNA

 1. Piotr Masztalerz Król Żniwny
 2. Michał Urbański I Rycerz Żniwny
 3. Tobiasz Pelczyk II Rycerz Żniwny

TARCZA FUNDACYJNA NR 28 „NA BUDOWĘ STRZELNICY”

 1. Aleksander Mitkowski KBS Września
 2. Roman Ptak KBS Książ Wlkp.
 3. Przemek Józiak KBS Książ Wlkp.

TARCZA LOSOWA

 1. Jan Ciszewicz KBS Dolsk
 2. Marek Balcerek KBS Jutrosin
 3. Przemek Józiak KBS Książ Wlkp.
 4. Agata Weiss-Nowak
 5. Piotr Nowak KBS Książ Wlkp.

TARCZA PUNKTOWA DLA PAŃ

 1. Anna Genderka-Wajnert
 2. Małgorzata Masztalerz
 3. Mariola Smoleńska
 4. Małgorzata Szefer
 5. Maja Miętkiewicz

TARCZA DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Marek Strabel
 2. Łukasz Dębiński
 3. Zbigniew Zimoch
 4. Małgorzata Zakrzewska
 5. Paweł Gruszczyński

TARCZA PUNKTOWA – BROŃ DŁUGA

 1. Marek Balcerek KBS Jutrosin 26 pkt.
 2. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp. 25 pkt.
 3. Jerzy Nowak KBS Września 25 pkt.
 4. Jan Ciszewicz KBS Dolsk 23 pkt.
 5. Przemek Józiak KBS Książ Wlkp. 22 pkt.

TARCZA PATRIOTYCZNA – BROŃ DŁUGA

 1. Aleksander Mitkowski KBS Września
 2. Stefan Szymczak KBS Dolsk
 3. Jan Ciszewicz KBS Dolsk
 4. Tobiasz Pelczyk KBS Książ Wlkp.
 5. Marek Balcerek KBS Jutrosin

TARCZA PUNKTOWA – BROŃ KRÓTKA

 1. Jerzy Nowak KBS Września 49 pkt.
 2. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp. 48 pkt.
 3. Marek Balcerek KBS Jutrosin 46 pkt.
 4. Mariusz Wojciechowski KBS Książ Wlkp. 46 pkt.
 5. Roman Pelczyk KBS Książ Wlkp. 45 pkt.

STRZELANIE DO KURA

 1. Jakub Wajnert KBS Książ Wlkp.
 2. Anna Genderka-Wajnert
 3. Małgorzata Masztalerz