Nadanie Sztandaru Grupie Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie


2011-11-11

Nasza delegacja brała udział w obchodach Święta Niepodległości w Mieszkowie. Tam odbyła się niezwykła uroczystość nadania sztandaru Grupie Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego w pierwszą rocznicę oficjalnego rozpoczęcia działalności Grupy.

„Powstańcy Wielkopolscy” z Mieszkowa mają ambicję utworzyć Kompanię Honorową Powstańców Wielkopolskich. Mieliśmy okazję gościć ich już kilkakrotnie w naszej gminie. Uświetniali swoją honorową asystą nasze uroczystości: rocznica bitwy o Książ (kwiecień 2011), nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolsich w Chwałkowie Kościelnym (maj 2011) i rocznica hitlerowskiej egzekucji na rynku ksiąskim (październik 2011).

Uroczystość rozpoczęła się patriotyczną mszą w kościele mieszkowskim, celebrowaną przez księdza proboszcza Eugeniusza Kiszkę. Na zakończenie mszy, twórca Grupy Rekonstrukcyjnej Wojciech Koterba nadał księdzu proboszczowi zaszczytny tytuł kapelana Grupy Rekonstrukcyjnej i stopień kapitana.
Po mszy odświętny pochód przeszedł pod pomnik generała Taczaka w Mieszkowie. Tam odbyła się krótka uroczystość patriotyczna. Na zakończenie Orkiestra Dęta z Żerkowa dała koncert.

Nasze Bractwo przyjaźni się z Bractwem Kurkowym w Mieszkowie i z Grupą Rekonstrukcyjną Powstania Wielkopolskiego, ponieważ mamy wzajemny szacunek dla swoich działań i wspólny cel: przypominać naszą historię i popularyzować postawy patriotyczne.

SONY DSC