Intronizacja Króla Kurkowego 2015

Niniejszym ogłaszamy, że Król Kurkowy AD 2015 Michał Miętkiewicz został intronizowany.
Wraz z nim panowanie objęli: Wicekról Krzysztof Smoleński i Rycerz Bogdan Woliński.

Nadanie insygniów Radzie Królewskiej odbyło się zgodnie z tradycją. Kolumna uformowana z członków naszego Bractwa, w asyście pocztów sztandarowych i niezawodnej Orkiestry Dętej wyruszyła spod Urzędu Gminy po ustępujacego Króla Kurkowego Jakuba Wajnerta i Jego Małżonkę, by z honorami odprowadzić ich na miejsce intronizacji – rynek w Książu Wielkopolskim. Uroczystość była krótka ze względu na nieziemski upał, niemniej zachowane zostały wszelkie formy. Prowadzący uroczystość Komendant Mariusz Wojciechowski wezwał „Do hymnu!”. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Starszy Bractwa Roman Pelczyk powitał przybyłych i – dość przewrotnie – tych, którzy nie dotarli mimo zaproszenia. Następnie Starszy poprosił o wystąpienie ustępującej Rady Królewskiej, która zebrała zasłużone owacje i nowej Rady.
Z ukłonami, uściskami dłoni i w pełnym szacunku Brat Roman Pelczyk przenosił insygnia władzy królewskiej z piersi na pierś:

Łańcuch Króla: Jakub Wajnert przekazał Michałowi Miętkiewiczowi,
Łańcuch Wicekróla: Piotr Nowak przekazał Krzysztofowi Smoleńskiemu,
Łańcuch Rycerza: Krzysztof Smoleński przekazał Bogdanowi Wolińskiemu.

Na cześć nowej Rady Królewskiej dwa razy wystrzelono z armaty – dolskiej i mosińskiej!
Z racji temperatury przemówienia były krótkie. Król Michał Miętkiewicz dziękował i zaprosił wszystkich na Strzelanie Intronizacyjne. Następnie głos zabrał Burmistrz Teofil Marciniak. W paru słowach nakreślił znaczenie i kilkusetletnia tradycję bractw kurkowych w ogóle i Bractwa z Książa w szczególności oraz złożył gratulacje całej Radzie Królewskiej.

Brat Krzysztof Smoleński zwyczajowo wprowadził element rozluźniający sytuację i poczęstował ustępującego Króla Jakuba Wajnerta kuflem piwa, które to piwo należało wypić duszkiem za zdrowie Mieszkańców Naszej Gminy i wszystkich Braci Kurkowych. Brat Jakub znakomicie się z zadania wywiązał. Dziękujemy! Będziemy zdrowi. Warto nadmienić, że kufel, w którym podano piwo, miał wygrawerowany symbol naszego Bractwa. Jakub Wajnert otrzymał taki kufel jako pierwszy, w podziękowaniu za znakomite królowanie przez ostatni rok.

Na zakończenie uroczystości Rada Królewska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz złożyli wieńce pod pomnikiem naszych obywateli rozstrzelanych 20 października 1939 roku przez hitlerowców. Wśród ofiar tego aktu terroru było trzech Braci Kurkowych, szczególnie zasłużonych dla przedwojennego Bractwa.

Komendant wyprowadził sztandary i całą kolumnę z rynku, czym zakończył uroczystość intronizacji.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za obecność w tak ważnym dla naszego Bractwa dniu. Równie serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Rady Miejskiej Sławomirowi Przybylskiemu, że był z nami podczas oficjalnych uroczystości i na strzelnicy w Dolsku. Dziękujemy niezawodnym przyjaciołom z Bractw: z Dolska, Pogorzeli i Mosiny.

Turniej Intronizacyjny w Dolsku był kameralny, choć nawet upał nie był w stanie ostudzić ducha sportowej rywalizacji.
Wyniki turnieju strzeleckiego w Dolsku:

TARCZA INTRONIZACYJNA

 1. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
 2. Michał Miętkiewicz KBS Książ Wlkp.
 3. Jerzy Nowak

TARCZA FUNDACYJNA NR 19 – NA BUDOWĘ STRZELNICY

 1. Roman Pelczyk KBS Książ Wlkp.
 2. Andrzej Gronek
 3. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.

TARCZA ORDEROWA

 1. Aleksander Mitkowski KBS Września
 2. Jacek Gilewski KBS Poniec
 3. Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz
 4. Roman Ptak KBS Książ Wlkp.
 5. Marek Balcerek KBS Jutrosin

TARCZA DLA PAŃ

 1. Małgorzata Szefer KBS Jutrosin
 2. Dominika Ignaszak
 3. Renata Maciejewska
 4. Teresa Nowak
 5. Genowefa Ignaszak

TARCZA KRZYSZTOFA BUDZYNIA

 1. Marek Balcerek KBS Jutrosin
 2. Jerzy Nowak
 3. Jacek Gilewski KBS Poniec

TARCZA PUNKTOWA – BROŃ DŁUGA

 1. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp. 27 pkt.
 2. Marek Balcerek KBS Jutrosin 26 pkt.
 3. Michał Miętkiewicz KBS Książ Wlkp. 25 pkt.
 4. Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz 25 pkt.
 5. Piotr Dzwonnik KBS Jutrosin 23 pkt.

TARCZA PUNKTOWA – BROŃ KRÓTKA

 1. Jerzy Nowak
 2. Jan Ciszewicz KBS Dolsk
 3. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
 4. Marek Balcerek KBS Jutrosin
 5. Piotr Dzwonnik KBS Jutrosin

STRZELANIE DO KURA

 1. Martyna Bosiacka
 2. Tobiasz Pelczyk KBS Książ Wlkp.
 3. Genowefa Ignaszak

Brat Bohdan Kaczmarek zaprezentował Braciom zabytkową wiatrówkę sprężynową z XIX wieku. Brat Krzysztof Smoleński opowiadał swoje przesławne anegdoty. Jedzenie było przepyszne, chłodne piwo ratowało przed słoneczną gorączką.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy świętowali razem z nami.