Intronizacja Króla Kurkowego 2013

W upalną lipcową niedzielę zebrali się Bracia, by intronizować Króla Kurkowego Anno Domini 2013. Z miejsca zbiórki, prowadzony przez Orkiestrę OSP, ruszył barwny korowód pocztów sztandarowych, przybyłych gości i naszego Bractwa pod dom ustępującego Króla Romana Ptaka. Stamtąd, po oficjalnym przywitaniu przeszliśmy kolumną do kościoła pw. św. Antoniego, gdzie odbyła się msza specjalna, koncelebrowana przez ks. proboszcza Andrzeja Wujka w asyście ks. kanonika Mariana Kieronia, honorowego kapelana naszego Bractwa. Ksiądz Wujek zwrócił szczególną uwagę na aspekt braterstwa, jakim charakteryzuje się nasza organizacja.

Po mszy pochód przemaszerował na rynek Książa, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość. Starszy Roman Pelczyk przywitał wszystkich zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego właśnie kapelana Zjednoczenia, ks. Henryka Marczewskiego. Następnie opowiedział pokrótce o długiej tradycji i istocie intronizacji króla kurkowego w każdym bractwie. Ustępujący Król Kurkowy Roman Ptak przekazał insygnia królewskie wstępującemu Królowi Janowi Golińskiemu. 

Rytuał powtórzyli Rycerze: Pierwszy Rycerz Krzysztof Smoleński przekazał swój łańcuch Michałowi Miętkiewiczowi, Drugi Rycerz Mariusz Wojciechowski – Krzysztofowi Smoleńskiemu. Zgodnie z obyczajem, nowy Król musiał duszkiem wypić kufel piwa, w czym nie przeszkodziła mu zupełnie salwa armatnia, oddana w tym samym momencie na cześć nowej Rady Królewskiej.

Bardzo istotnym punktem uroczystości było wręczenie Krzyży Rycerskich Orderu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP trzem naszym Braciom. Otrzymali je: ksiądz kanonik Marian Kieroń – z rąk Brata Włodzimierza Smółki, Króla Kurkowego RP w latach 2009-2012, Brat Jan Goliński – z rąk Brata Jana Ciszewicza, wice prezesa Zjednoczenia i prezesa Bractwa z Dolska, Brat Roman Olejniczak – z rąk naszego Starszego Romana Pelczyka.

W uzasadnieniu nadania Krzyży czytamy między innymi:
Ksiądz Kanonik Marian Kieroń jest honorowym kapelanem Bractwa. Pełniąc swą funkcję, upowszechnia ideę bractw kurkowych, umacnia braterstwo w społeczności lokalnej, propaguje postawę honorową i etyczną. Ma też szczególne zasługi dla Bractwa w Książu, bowiem przechował do momentu reaktywacji i ochronił przed zniszczeniem zabytkowy przedwojenny sztandar.

Brat Jan Goliński jest pierwszym Królem Kurkowym reaktywowanego w Książu Bractwa. Od początku istnienia organizacji z całym zaangażowaniem działa na rzecz propagowania idei brackiej w społeczności lokalnej. Jest znakomitym strzelcem, co właśnie potwierdził, zostając Królem Kurkowym po raz drugi. Z sukcesami reprezentuje Bractwo na turniejach wyjazdowych.

Brat Roman Olejniczak jest inicjatorem i współzałożycielem reaktywowanego w 2010 roku Bractwa Kurkowego w Książu. Od momentu reaktywacji do marca 2013 pełnił z absolutnym zaangażowaniem funkcję starszego i wprowadził nowo powstałą organizację do społeczności lokalnej gminy Książ Wielkopolski, wspierając nowicjuszy ruchu brackiego swym długoletnim doświadczeniem. Jest dobrym strzelcem i godnie reprezentuje Bractwo na turniejach wyjazdowych.

Na cześć odznaczonych oddana została salwa karabinowa z broni czarnoprochowej.

Następnie przemówili zaproszeni goście: Brat Jan Ciszewicz, Siostra Maria Mitschke z KBS Mieszków oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, pani Mirella Grześkowiak i pan Paweł Walkowiak. Mówcy zgodnie podkreślali, jak wielkie znaczenie dla małych miast ma istnienie w nich silnej organizacji nastawionej na propagowanie patriotyzmu i lokalnej tradycji. Wierzymy, że nasze Bractwo spełnia w tym względzie oczekiwania społeczne i pokładane nadzieje.

Ostatnim oficjalnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie znicza przy pomniku rozstrzelanych przez hitlerowców 20 października 1939 roku obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej, z których trzech należało do przedwojennego Bractwa Kurkowego w Książu.

Na zakończenie zagrała Orkiestra OSP. Całą uroczystość na rynku prowadziła spowita w błękit siostra Katarzyna Gwincinska, debiutantka w tej roli, której drobne organizacyjne wpadki na szczęście przeszły niezauważone. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na strzelanie i biesiadę do Dolska, a nasz jak zwykle rewelacyjny Komendant Mariusz Wojciechowski z wojskowym drylem wyprowadził poczty sztandarowe z rynku.

Biesiada, rozmowy i turniej strzelecki w Dolsku sprawiły przybyłym wiele przyjemności.
Oto zwycięzcy poszczególnych dyscyplin strzeleckich:

TARCZA KRÓLA JANA GOLIŃSKIEGO

 1. Mariusz Skrobiszewski KBS Mosina
 2. Eugeniusz Chudzik KBS Kcynia
 3. Piotr Nowak KBS Książ Wlkp.

TARCZA USTĘPUJĄCEGO KRÓLA ROMANA PTAKA

 1. Grzegorz Szydłowski KBS Mosina
 2. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
 3. Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz

TARCZA FUNDACYJNA NR 1 – „NA BUDOWĘ STRZELNICY”

 1. Jan Ciszewicz KBS Dolsk
 2. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
 3. Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz

TARCZA PUNKTOWA

 1. Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz 25 pkt.
 2. Władysław Kurek KBS Kcynia 24 pkt.
 3. Jan Goliński KBS Książ Wlkp. 24 pkt.

STRZELANIE Z BRONI KRÓTKIEJ

 1. Tomasz Szydłowski KBS Mosina 47 pkt.
 2. Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz 47 pkt.
 3. Grzegorz Szydłowski KBS Mosina 46 pkt.

STRZELANIE DO KURA

 1. Zdzisław Kaczmarek KBS Swarzędz
 2. Tomasz Szydłowski KBS Mosina
 3. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.

STRZELANIE Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ

 1. Tomasz Miężał KBS Mosina
 2. Grzegorz Szydłowski KBS Mosina
 3. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.

Zwycięzcom gratulujemy!
Gościom wszystkim serdecznie dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością naszej uroczystości.