Wydarzenia
Bractwo
Władze
Poczet Królów
Galeria
Historia
Zabytki
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim


Zabytki
Sztandar   |   Łańcuch Króla Kurkowego   |   Łańcuch Rycerza   |   Kronika   |   Protokolarze
Zachowały się, zabytkowe już dzisiaj, księgi protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu. Pierwsza obejmuje lata 1902-1931, druga - 1932-1947, kiedy to mocą ustawy działalność bractw kurkowych została zakazana.
Księgi obrazują codzienność organizacji, która przed II wojną światową była jedną z najprężniejszych w Książu. Protokóły stanowią niebywałą skarbnicę informacji o działalności naszych poprzedników, zbiór wskazówek etycznych i praktycznych dla nas – kontynuatorów oraz niebywałą opowieść o naszej lokalnej przeszłości. Są pisane prostym językiem, co ma pewien urok i walor literacki, częściowo – do roku 1914 – po niemiecku.

W grudniu 2013 roku zarchiwizowaliśmy obie księgi, zdigitalizowaliśmy i udostępniamy je w wersji elektronicznej w standardowym formacie bibliotek cyfrowych DjVu. Wydrukowaliśmy też reprint w dwóch egzemplarzach, a same księgi poddaliśmy zabiegom konserwatorskim. Te działania zostały sfinansowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny w ramach programu Archiwistyka Społeczna.


Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1902-1931 [plik djvu]
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1932-1947 [plik djvu]

W 2014 roku odnalazła się trzecia księga, zdecydowanie ostatnia,
obejmująca wpisy z lat 1946-1948.
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1946-1948 [plik djvu]

UWAGA!
Aby oglądać plik w formacie djvu potrzebujesz przeglądarki i wtyczki DjVu, którą możesz za darmo pobrać na stronie producenta. Oprogramowanie i jego źródło są bezpieczne.© Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Książu Wielkopolskim 2011 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydarzenia  |   Bractwo  |   Władze  |   Poczet Królów  |   Galeria  |   Historia  |   Zabytki
63-130 Książ Wielkopolski, ul Zakrzewska 15, tel. 602 174 208 [Roman Pelczyk], e-mail: kbs_ksiaz_wlkp[@]onet.eu

gir@ffe