Wydarzenia
Bractwo
Władze
Poczet Królów
Galeria
Historia
Zabytki
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim


Historia
Krótko  |   Lata 1919-1939  |   Lata 1939-1945  |   Lata 1945-1947
Apel poległych - rocznica bitwy o Książ 29 kwietnia 1848. [pdf]
Apel poległych - rocznica rozstrzelania obywateli Książa, Dolska i okolic 20 października 1939. [pdf]


Okres dwudziestolecia międzywojennego to niewątpliwy rozkwit działalności Bractwa Strzeleckiego w Książu. Należeli do niego najznamienitsi obywatele, a ich aktywność nie tylko w krzewieniu sportu strzeleckiego była nie do przecenienia. W 1932 roku pobudowali Ogród Bractwa Kurkowego, a w nim strzelnicę i tzw. tancbudę, czyli miejsce zabaw i spotkań towarzyskich, które służyło książanom jeszcze w latach 60. XX wieku.

Prezentujemy wpis do księgi protokołów Bractwa z 27 listopada 1934 roku, podsumowujący wizytację Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w Książu.

Treść wpisu:
Potwierdzając przyjęty protokół stwierdzamy, że Bractwo Książ wizytowane na dzisiejszym zebraniu, wykazuje pod każdem względem żywotność, pielęgnuje sport strzelecki i ducha bracko-obywatelskiego w myśl statutu, co z uznaniem notując, wyrażamy pochwałę Zarządowi z apelem do wszystkich członków, by wytrwale stali pod sztandarem Bractwa i kontynuowali należycie prace i zagadnienia brackie ku chlubie własnej oraz dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej mocarstwowej Polski w imię hasła:
"Ćwicz oko i dłonie - w Ojczyzny obronie!"

Książ, dnia 27.11.1934 r.

Stanisław Maciejewski
prezes Zjednoczenia

[nazwisko nieczytelne] por. rez.
sekretarz gen.
Członkowie Bractwa Strzeleckiego w Książu wg "Księgi Jubileuszowej Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253-1929"
rok wydania 1929
© Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Książu Wielkopolskim 2011 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydarzenia  |   Bractwo  |   Władze  |   Poczet Królów  |   Galeria  |   Historia  |   Zabytki
63-130 Książ Wielkopolski, ul Zakrzewska 15, tel. 602 174 208 [Roman Pelczyk], e-mail: kbs_ksiaz_wlkp[@]onet.eu

gir@ffe