Wydarzenia
Bractwo
Władze
Poczet Królów
Galeria
Historia
Zabytki
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim


Władze
Zarząd  |   Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna - kadencja 2016-2019

PrzewodniczącyBogdan Woliński
CzłonekAnna Szymanowska
 

Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Bractwa i niepodlegającym Zarządowi Bractwa w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru, jest organem nadzorującym działalność Bractwa i Zarządu Bractwa. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

Komisja Rewizyjna zajmuje się kontrolowaniem i oceną:
  • działalności finansowej i gospodarowania majątkiem Bractwa,
  • przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem Bractwa,
  • prawidłowości i terminowości opłacania składek członkowskich,
  • zgodności uchwał, zarządzeń i działań Zarządu Bractwa ze statutem i obowiązującym prawem.
© Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Książu Wielkopolskim 2011 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydarzenia  |   Bractwo  |   Władze  |   Poczet Królów  |   Galeria  |   Historia  |   Zabytki
63-130 Książ Wielkopolski, ul Zakrzewska 15, tel. 602 174 208 [Roman Pelczyk], e-mail: kbs_ksiaz_wlkp[@]onet.eu

gir@ffe