Wydarzenia
Bractwo
Władze
Poczet Królów
Galeria
Historia
Zabytki
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim


Władze
Zarząd  |   Komisja Rewizyjna
Zarząd Bractwa - kadencja 2016-2019

Starszy BractwaRoman Pelczyk
Podstarszy BractwaKrzysztof Smoleński
KomendantMariusz Wojciechowski
StrzelmistrzJakub Wajnert
SkarbnikPaweł Fabisiak
PisarzPiotr Nowak
GospodarzMichał Urbański
Michał Miętkiewicz

Zarząd Bractwa - kadencja 2016-2019.
Od lewej: Mariusz Wojciechowski, Jakub Wajnert, Krzysztof Smoleński
Roman Pelczyk, Michał Urbański, Tomasz Prałat, Piotr Nowak

Zarząd Bractwa kieruje działalnością Bractwa między Walnymi Zebraniami Członków Bractwa, reprezentuje Bractwo na zewnątrz oraz działa w jego imieniu. Kadencja Zarządu Bractwa trwa trzy lata.

Funkcje członków Zarządu:
  • Starszy Bractwa kieruje pracą Zarządu z głosem decydującym przy podejmowaniu uchwał i odpowiada za jego działania,
  • Podstarszy Bractwa wypełnia wszystkie obowiązki Starszego Bractwa podczas jego nieobecności,
  • Komendant dba o zachowanie wymaganego ceremoniału na uroczystości z udziałem członków Bractwa,
  • Strzelmistrz dba o organizację, bezpieczeństwo i inne sprawy związane ze strzelaniami wraz ze stosowną dokumentacją,
  • Skarbnik prowadzi sprawy majątkowe i finansowe łącznie z egzekwowaniem składek członkowskich,
  • Pisarz sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i zebrań członków, prowadzi korespondencję oraz inną dokumentację prawną i formalną jak również ewidencję członków Bractwa,
  • Gospodarz dba o estetykę obiektu Bractwa.
© Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Książu Wielkopolskim 2011 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydarzenia  |   Bractwo  |   Władze  |   Poczet Królów  |   Galeria  |   Historia  |   Zabytki
63-130 Książ Wielkopolski, ul Zakrzewska 15, tel. 602 174 208 [Roman Pelczyk], e-mail: kbs_ksiaz_wlkp[@]onet.eu

gir@ffe