Wydarzenia
Bractwo
Władze
Poczet Królów
Galeria
Historia
Zabytki
Kurkowe Bractwo Strzeleckie

im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim
Zabytkowe księgi protokołów 1902-1947 zdigitalizowane!

Wydarzenia
Rok 2019   |   Rok 2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011

Wigilia Bracka w Charłubiu
2011-12-20

Nową-starą tradycją spotkaliśmy się na uroczystej Wigilii Brackiej. Tym razem u Brata Bohdana Kaczmarka w Charłubiu. Było prawie jak w "Hobbicie" Tolkiena. Umundurowani Bracia w kapeluszach kolejno pukali kołatką do zielonych drzwi, by w cieple i spokoju spożyć postną i skromną wigilijną wieczerzę, porozmawiać i zwyczajnie ze sobą pobyć. Byliśmy bardzo uroczyści.

Starszy Bractwa, Roman Olejniczak, z właściwym sobie wdziękiem, powitał wszystkich zgromadzonych, zaczynając - zgodnie z tradycją - od Króla Kurkowego Jana Golińskiego. Następnie zaintonował kolędę, którą odśpiewaliśmy wspólnie. Podzieliliśmy się opłatkiem - każdy z każdym - i życzyliśmy sobie wzajemnie pomyślności.

Mieliśmy gości specjalnych. Z elegancji zaczniemy od kobiet. W brackim spotkaniu zdecydowały się uczestniczyć dwie żony naszych Braci: Marysia Urbańska i Mariola Smoleńska. Ich obecność wprowadziła pewną łagodność do męskich rozmów.
Bardzo ucieszyła nas też wizyta najważniejszych przedstawicieli lokalnego samorządu: Pana Teofila Marciniaka, Burmistrza naszej gminy, i Pana Pawła Walkowiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim. Przybył także Przewodniczący Koła ZBOWiD w Książu, Pan Kazimierz Robaszyński. Z radością gościliśmy także Prezesa Bractwa Kurkowego z Dolska, Pana Jana Ciszewicza.
Wierzymy, że goście czuli się dobrze w towarzystwie naszej konsolidującej się drużyny.

Nastrój wigilijny podkreślały: choinka, gałązki świerku na stołach i płonące świece. Klimat brackiej tradycji stworzyła wystawa archiwalnych zdjęć Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu z okresu międzywojennego, przygotowana przez Bohdana Kaczmarka. Centralnym elementem wystroju była zabytkowa tarcza strzelecka naszego Bractwa, ze Strzelania Żniwnego w sierpniu 1939 roku. To było ostatnie strzelanie ksiąskiego Bractwa przed reaktywacją w 2010 roku.

Brat Michał Urbański jak zwykle nas obfotografował. Zapraszamy do galerii.

Życzymy wszystkim w Nowym 2012 Roku satysfakcji ze skutecznego działania, przyjemności nowych wyzwań i spokojnej radości rodzinnego życia.


Strzelanie Mikołajowe w Dolsku
2011-11-27

Ostatnie w tym roku strzelanie odbyło się w przepięknych okolicznościach przyrody. Było ciepło i sucho, słońce świeciło nisko znad dolskiego jeziora. Brać kurkowa stawiła się nielicznie, za to najbardziej wyborowa strzelecko. Boje o tarcze były zacięte, a kur... już miał spaść kilka razy, zanim został naprawdę zestrzelony.

Mieliśmy kilkoro gości, w tym Braci z Dolska, Jutrosina, Poznania, Włoszakowic i Zbąszynia. Wydarzeniem była obecność na strzelaniu kapelana Zjednoczenia Bractw Kurkowych, księdza Henryka Marczewskiego. Ksiądz kapelan strzelał i udzielał się towarzysko, uczestnicząc w rozmowach o historii, tradycji i krzewieniu ducha polskości.

Absolutnym hitem Brata Gospodarza był przyrządzony przez niego bigos. Grzane kiełbasy i kaszanka też oczywiście były bardzo smaczne, lecz ten bigos miał pod sobą wszystkie bigosy świata. W kuchni Bratu Michałowi dzielnie sekundował Nieoceniony Brat Stefan.

Dziękujemy wszystkim przybyłym, tak gościom jak i organizatorom.
Gratulujemy zwycięzcom.
Niech żałują nieobecni!


I oczywiście najważniejsze - wyniki strzelania:

TARCZA ŚW. MIKOŁAJA
1. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
2. Ryszard Bura KBS Włoszakowice
3. Marek Balcerek KBS Jutrosin

TARCZA PAMIĄTKOWA KS. P.WAWRZYNIAKA
1. Jan Ciszewicz KBS Dolsk
2. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
3. Łukasz Bocer KBS Zbąszyń

TARCZA KRZYSZTOFÓW - SMOLEŃSKIEGO i BUDZYNIA
1. Paweł Fabisiak KBS Książ Wlkp.
2. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
3. Jan Ciszewicz KBS Dolsk

TARCZA PUNKTOWA
1. Jan Goliński KBS Książ Wlkp. (26 pkt.)
2. Ryszard Bura KBS Włoszakowice (24 pkt.)
3. Michał Miętkiewicz KBS Książ Wlkp. (22 pkt.)

STRZELANIE Z BRONI KRÓTKIEJ
1. Jan Ciszewicz KBS Dolsk
2. Marek Balcerek KBS Jutrosin
3. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.

STRZELANIE DO KURA
1. Michał Miętkiewicz KBS Książ Wlkp.
2. Roman Olejniczak KBS Książ Wlkp.
3. Łukasz Bocer KBS Zbąszyń

Nadanie Sztandaru Grupie Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie
2011-11-11

Nasza delegacja brała udział w obchodach Święta Niepodległości w Mieszkowie. Tam odbyła się niezwykła uroczystość nadania sztandaru Grupie Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego w pierwszą rocznicę oficjalnego rozpoczęcia działalności Grupy.

"Powstańcy Wielkopolscy" z Mieszkowa mają ambicję utworzyć Kompanię Honorową Powstańców Wielkopolskich. Mieliśmy okazję gościć ich już kilkakrotnie w naszej gminie. Uświetniali swoją honorową asystą nasze uroczystości: rocznica bitwy o Książ (kwiecień 2011), nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolsich w Chwałkowie Kościelnym (maj 2011) i rocznica hitlerowskiej egzekucji na rynku ksiąskim (październik 2011).

Uroczystość rozpoczęła się patriotyczną mszą w kościele mieszkowskim, celebrowaną przez księdza proboszcza Eugeniusza Kiszkę. Na zakończenie mszy, twórca Grupy Rekonstrukcyjnej Wojciech Koterba nadał księdzu proboszczowi zaszczytny tytuł kapelana Grupy Rekonstrukcyjnej i stopień kapitana.
Po mszy odświętny pochód przeszedł pod pomnik generała Taczaka w Mieszkowie. Tam odbyła się krótka uroczystość patriotyczna. Na zakończenie Orkiestra Dęta z Żerkowa dała koncert.

Nasze Bractwo przyjaźni się z Bractwem Kurkowym w Mieszkowie i z Grupą Rekonstrukcyjną Powstania Wielkopolskiego, ponieważ mamy wzajemny szacunek dla swoich działań i wspólny cel: przypominać naszą historię i popularyzować postawy patriotyczne.

Rocznica rozstrzelania 17 obywateli Książa, Dolska i okolic na rynku w Książu
2011-10-23

20 października 1939 roku hitlerowskie Einsatzkommando 14 dokonało masowej egzekucji na rynku w Książu. Była to część zakrojonej na szeroką skalę Operacji Tannenberg - akcji przeprowadzonej w ramach realizacji doktryny narodowego socjalizmu, mającej na celu eksterminację polskiej warstwy przywódczej i inteligencji w 1939 roku. Spośród obywateli Książa, Dolska i okolic wybrano tych, których uważano za najbardziej niebezpiecznych i po błyskawicznym procesie sądowym skazano na śmierć przez rozstrzelanie.

Egzekucja odbyła się o godzinie piątej po południu. Wszystkie kobiety z miasta zgromadzono w kościele, a wszystkich mężczyzn na rynku w Książu, jako świadków tego wydarzenia. W 1945 roku rozpoczęła się budowa pomnika pomordowanych, który stanął na ksiąskim rynku. Mieszkańcy gmin Książ Wielkopolski i Dolsk co roku spotykają się w tym miejscu, żeby uczcić pamięć pomordowanych w tej egzekucji, ale też wszystkich naszych obywateli, którzy zginęli z rąk hitlerowskiego okupanta.

W tym roku nasze Bractwo włączyło się czynnie w organizację uroczystości. O wojskowy ceremoniał dbał i komendy wydawał Brat Komendant Mariusz Wojciechowski. Wartę honorową przy pomniku pełnili nasi Bracia wspólnie z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej i Powstańcami Wielkopolskimi z Grupy Rekonstrukcyjnej z Mieszkowa. Siostra Katarzyna Gwincińska przygotowała i odczytała apel poległych. Nasze Bractwo nawiązało też współpracę z kołem ZBOWiD w Książu, dlatego szliśmy w dwóch pocztach sztandarowych - tej właśnie organizacji i swoim.

Uroczystość uświetniło 14 pocztów sztandarowych z naszej gminy i gminy Dolsk. Bracia Kurkowi z Dolska zadbali też o oprawę artyleryjską - po apelu poległych nastąpiła salwa armatnia. Dobosze z naszej Orkiestry podkreślali wagę wypowiadanych słów na werblach.

Jako współorganizatorzy uroczystości dziękujemy władzom obu gmin, Centrum Kultury w Książu i Pani Dorocie Jańczak, a także Orkiestrze OSP w Książu Wielkopolskim za tak owocną współpracę. Naliczyliśmy prawie trzystu uczestników uroczystości przy pomniku. Mamy nadzieję, że ich liczba będzie się co roku zwiększać. Chcielibyśmy też w przyszłym roku zobaczyć więcej biało-czerwonych flag. Postaramy się o to zadbać.

Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Anno Dimini 2011
2011-08-27

Nasze pierwsze strzelanie o tytuł Króla Żniwnego dokonane. Odbyło się na gościnnej strzelnicy w Dolsku. Jak zwykle zawody obejmowały strzelanie do kilku tarczy, ale najpierw wyniki najważniejsze:

Król Żniwny - Jakub Wajnert
Pierwszy Rycerz - Roman Ptak
Drugi Rycerz - Piotr Nowak

TARCZA PODSTARSZEGO ROMANA OLEJNICZAKA
1. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
2. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
3. Jakub Wajnert KBS Książ Wlkp.


TARCZA PUNKTOWA
1. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
2. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
3. Jakub Wajnert KBS Książ Wlkp.


STRZELANIE Z BRONI KRÓTKIEJ
1. Jan Ciszewicz KBS Dolsk
2. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
3. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.

KUR
1. Michał Miętkiewicz KBS Książ Wlkp.
2. Paweł Walkowiak (gość)
3. Paweł Fabisiak KBS Książ Wlkp.

Po strzelaniu odbyła się tradycyjna biesiada bracka, obfitująca w wiwaty na cześć Króla, poprzedzona wręczeniem nagród najlepszym.
Gratulujemy zwycięzcom! Niech żyje Król!

10-lecie odrodzenia Bractwa Kurkowego w Mieszkowie
2011-07-07

Uroczyste obchody dziesięciolecia Bractwa Kurkowego w Mieszkowie były kolejnym szczególnym wydarzeniem, w którym nie mogło nas zabraknąć. Msza w kościele mieszkowskim, a potem oficjalne uroczystości na strzelnicy brackiej i oczywiście strzelanie, ściągnęły rzesze gości. Nie zabrakło Powstańców Wielkopolskich - grupy rekonstrukcyjnej z Mieszkowa, rodzinnej miejscowości genarała Stanisława Taczaka. Bractwo Strzeleckie w Mieszkowie wspólnie z grupą rekonstrukcyjną podejmuje ambitne działania otwarcia muzeum generała w Mieszkowie w setną rocznicę wybuchu Powstania.


Życzymy Bractwu z Mieszkowa rozwijania w powodzeniem działalności strzeleckiej oraz skuteczności i wytrwałości w dążeniu do pięknego celu, jakim jest Muzeum Generała Stanisława Taczaka w Mieszkowie.20-lecie odrodzenia Bractwa Kurkowego w Dolsku
2011-06-26

Wzięliśmy udział w uroczystych obchodach dwudziestolecia dolskiego Bractwa i w rocznicowym strzelaniu. Bracia z Dolska strzelali też o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2011.

Tradycją wielkopolskich Bractw jest liczny udział w rocznicowych uroczystościach. Jest to okazja do towarzyskich spotkań, wymiany doświadczeń i budowania poczucia wspólnoty ponad lokalnej. Oczywiście też jest to okazja do zdrowej strzeleckiej konkurencji. Choć najczęściej jest tak, że wszyscy strzelają a wygrywa Krzysztof Smoleński...

Naszym Braciom z Dolska życzymy dalszych długich lat owocnej działalności statutowej, propagowania wartości patriotycznych i idei strzeleckiego braterstwa wśród społeczności lokalnej.Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Anno Domini 2011
2011-06-11

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim zaprasza na strzelanie o tytuł Króla Kurkowego w dniu 11 czerwca 2011 na strzelnicy w Dolsku.

Program:
13.00 zbiórka członków bractwa na strzelnicy brackiej w Dolsku
13.30 rozpoczecie turnieju strzeleckiego
 • Tarcza królewska
 • Tarcza imienna bezpośrednia Podstarszego Pawła Fabisiaka
 • Tarcza płytkowa Brata Krzysztofa Smoleńskiego
 • Tarcza punktowa Brata Romana Pelczyka
 • Tarcza punktowa bezpośrednia
 • Broń krótka
 • do Kura
Po turnieju strzeleckim intronizacja Króla 2011 oraz biesiada królewska.

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w tej najważniejszej w tradycji bractwa imprezie strzeleckiej.
Obowiązuje strój organizacyjny.
Liczymy na niezawodny udział wszystkich braci.

Uroczysta reaktywacja i ślubowanie Bractwa
2011-04-30

29 kwietnia 2011 roku przypadła 163 rocznica bitwy o Książ, pierwszej bitwy powstania poznańskiego Wiosny Ludów 1848 roku. 30 kwietnia, w ramach obchodów rocznicy, w Książu Wielkopolskim odbyło się uroczyste ślubowanie naszego Bractwa. Było to wydarzenie bez precedensu. Wszyscy członkowie reaktywowanego w ubiegłym roku Bractwa stanęli wspólnie do ślubowania na zabytkowy przedwojenny sztandar.

Wydarzenie uświetnili Bracia Kurkowi z sąsiednich i bardziej odległych miast. Wraz ze swymi sztandarami przybyły delegacje Bractw z Bnina-Kórnika, Czarnkowa, Dobrzycy, Dolska, Gołańczy, Jarocina, Jutrosina, Mieszkowa, Mieściska, Ponieca, Poznania, Śmigla, Śremu, Włoszakowic oraz poczet sztandarowy Zjednoczenia Bractw Okręgu Poznańskiego. Blasku i wojskowego drylu dodali "Powstańcy Wielkopolscy" - grupa rekonstrukcyjna z Mieszkowa w liczbie pięciu perfekcyjnych żołnierzy w oryginalnych powstańczych mundurach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele św. Mikołaja w Książu Wielkopolskim, dokąd z miejsca zbiórki przemaszerowała umundurowana kolumna, prowadzona przez naszego Komendanta Mariusza Wojciechowskiego, z Orkiestrą OSP Książ Wielkopolski na czele. Na rynku przywitała nas salwa armatnia. Przed kościołem czekali już oficjalni goście uroczystości rocznicowych i poczty sztandarowe szkół i stowarzyszeń gminnych. Ostatni weszli do kościoła "Powstańcy Wielkopolscy", których równy krok odbił się echem we wnętrzu i "dopiął ostatni guzik" przed mszą.

Mszę celebrowali ks. proboszcz Andrzej Dolski i kapelan Zjednoczenia Bractw Kurkowych ks. Henryk Marczewski. Ksiądz kapelan poświęcił sztandar naszego Bractwa i Łańcuch Bohaterów Wiosny Ludów dla zwycięzcy strzelania do tarczy inauguracyjnej. Po wyjściu z kościoła i złożeniu kwiatów przy tablicy poświęconej pamięci dowódcy Floriana Dąbrowskiego i obrońców obozu Książ w 1848, kolumna sformowała się ponownie i - zgodnie z ksiąską tradycją - ruszyła na mogiły powstańcze.

Gdy wszyscy zajęli właściwe sobie miejsce, a Powstańcy objęli wartę honorową przy pomniku Kosynierów, w parku przy mogiłach rozpoczęła się uroczystość. Najpierw barwnie przemówił burmistrz Książa Wielkopolskiego Teofil Marciniak, który podał genezę wybuchu Wiosny Ludów i powstania poznańskiego w 1848 roku, a następnie opisał dramatyczny przebieg bitwy i jej krwawe rezultaty, podkreślając bohaterstwo garstki obrońców obozu wojsk polskich w Książu w starciu z Prusakami.

Po mowie burmistrza nastąpiło ślubowanie Bractwa na sztandar. Rotę ślubowania podawał Starszy Bractwa Roman Olejniczak, wszyscy Bracia powtarzali, uniósłszy dwa palce prawej ręki w górę. Po ślubowaniu odbył się apel poległych, również czytany przez Romana Olejniczaka.

Po apelu poległych oddano salwy armatnie. Spodziewaliśmy się czterech, a usłyszeliśmy dwie. I bynajmniej nie z powodu błędu ogniomistrzów! Trzy armaty wystrzeliły równocześnie, co się praktycznie w ogóle nie zdarza, więc uznaliśmy to za bardzo dobry znak. I rzeczywiście - Kura tego dnia ustrzelili trzej nasi Bracia. A i nowo poświęcony łańcuch został z nami.

Następnie odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty pod pomnikiem. I tu imponująca była asysta dowódcy powstańczej grupy rekonstrukcyjnej, który w najwyższym szacunku i z pełnymi honorami odbierał wiązanki od kolejnych delegacji i składał z przyklęknięciem przy pomniku. Po zakończeniu uroczystości, ponownie sformowaliśmy kolumnę i z fasonem, przy dźwiękach strażackiej orkiestry powróciliśmy na miejsce zbiórki. Dużo czasu zajęło nam pozowanie do zbiorowego zdjęcia. Udało się w końcu i mogliśmy wyruszyć do Dolska, gdzie - po raz pierwszy - Bractwo Kurkowe z Książa organizowało zawody strzeleckie.

W Dolsku odebraliśmy piękne prezenty od gości z zaprzyjaźnionych Bractw. Potem już pełne ręce roboty mieli Strzelmistrz Jakub Wajnert i Gospodarz Michał Urbański. Pierwszy zarządzał strzelaniem, drugi poczęstunkiem. Grochóweczka bardzo smakowała gościom, także goloneczka i piwko. Po wstępnym posileniu, Starszy naszego Bractwa wystrzelił z armaty na znak rozpoczęcia zawodów.

Wyniki strzelania:
TARCZA PATRONACKA O ŁAŃCUCH IM. BOHATERÓW WIOSNY LUDÓW
1. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
2. Jakub Wajnert KBS Książ Wlkp.
3. Rafał Berak KBS Dolsk

TARCZA URODZINOWA BRATA KRZYSTOFA SMOLEŃSKIEGO
1. Waldemar Romke KBS Śrem
2. Artur Osiński KBS Śrem
3. Tadeusz Żychlewicz KBS Dolsk

ELIMINACYJNE PUNKTOWE O TARCZĘ BRATA JANA GOLIŃSKIEGO
1. Krzysztof Smoleński KBS Książ Wlkp.
2. Beata Gębala KBS Czarnków
3. Michał Miętkiewicz KBS Książ Wlkp.

ELIMINACYJNE DO ZAPADEK O TARCZĘ BRATA MICHAŁA URBAŃSKIEGO
1. Beata Gębala KBS Czarnków
2. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
3. Ryszard Bura KBS Włoszakowice

PUNKTOWE
1. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
2. Jan Kurek KBS Kcynia
3. Michał Urbański KBS Książ Wlkp.

PUNKTOWE Z BRONI KRÓTKIEJ
1. Jerzy Mierzyński KBS Włoszakowice
2. Marek Balcerek KBS Jutrosin
3. Gębala Beata KBS Czarnków

KUR
1. Jan Goliński KBS Książ Wlkp.
2. Roman Olejniczak KBS Książ Wlkp.
3. Marian Wajnert KBS Książ Wlkp.

Wieczór już zapadł, gdy kończyły się zawody. Po ciepłym i pogodnym dniu, przy wspólnej biesiadzie odczytano wyniki strzelania i rozdano nagrody. A później... mówki półoficjalne, toasty, "Sto lat" dla tego i owego, śpiewy, przyśpiewki, wspominki... Słowem, czarujące spotkanie z przyjaciółmi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za prezenty, słowa pochwały i za to, że byli z nami w tak ważnym dla naszego Bractwa dniu.

Rocznicowe strzelanie w Śmiglu
2011-04-09

Wzięliśmy udział w rocznicowych zawodach strzeleckich, zorganizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu i spisaliśmy się wcale nieźle.

TARCZA ROCZNICOWA
 1. Tadeusz Dekiert - KBS Śmigiel
 2. Jan Ciszewicz - KBS Dolsk
 3. Krzysztof Smoleński - KBS Książ Wlkp.
TARCZA I-STARSZEGO TADEUSZA DEKIERTA
 1. Krzysztof Smoleński - KBS Ksiąz Wlkp
 2. Eugeniusz Nawrocki - KBS Śmigiel
 3. Jan Ciszewicz - KBS Dolsk
TARCZA KOMENDANTA KBS ŚMIGIEL EUGENIUSZA NAWROCKIEGO
 1. Ryszard Bura - KBS Włoszakowice
 2. Jan Goliński - KBS Książ Wlkp.
 3. Jan Ciszewicz - KBS Dolsk
TARCZA FIRMY INSEMICA
 1. Jacek Gilewski - KBS Poniec
 2. Marek Balcerek - KBS Jutrosin
 3. Krzysztof Smoleński - KBS Książ Wlkp
ZAPADKI
 1. Krzysztof Smoleński - KBS Książ Wlkp.
 2. Ireneusz Nowak - KBS Śmigiel
 3. Jakub Wajnert - KBS Książ Wlkp.
KUR
 1. Jakub Wajnert - KBS Książ Wlkp.
 2. Roman Pelczyk - KBS Książ Wlkp.
 3. Krzysztof Smoleński - KBS Książ Wlkp.


© Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Książu Wielkopolskim 2011 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydarzenia  |   Bractwo  |   Władze  |   Poczet Królów  |   Galeria  |   Historia  |   Zabytki
63-130 Książ Wielkopolski, ul Zakrzewska 15, tel. 602 174 208 [Roman Pelczyk], e-mail: kbs_ksiaz_wlkp[@]onet.eu

gir@ffe