Zasady wstępowania

Zasady wstępowania do Bractwa

Statut [Rozdział III] naszego Bractwa określa:

Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a mający pełną zdolność do czynności prawnych i który po zapoznaniu się ze Statutem Bractwa akceptuje jego zapisy.

Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Bractwa na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków posiadających status członka zwyczajnego lub honorowego, na roczny okres próbny. W czasie okresu próbnego kandydat na członka zwyczajnego bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd Bractwa może okres próbny skrócić.

Po odbyciu okresu próbnego Zarząd Bractwa przeprowadza głosowanie i podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa. O wyniku głosowania i podjętej uchwale kandydat zostaje powiadomiony pisemnie.

Po dopuszczeniu do pasowania, kandydat uzyskuje status kandydata oczekującego.
Do obowiązków kandydata oczekującego należy sprawienie sobie regulaminowego munduru.

Pasowanie na członka zwyczajnego Bractwa odbywa się w dniu najbliższych zawodów o tytuł Króla Kurkowego lub Króla Żniwnego w regulaminowym umundurowaniu, zgodnie z ceremoniałem Bractwa.

Deklaracja członkostwa [plik pdf]