Stowarzyszenie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim zostało zarejestrowane w sądzie jako stowarzyszenie 21 grudnia 2010 roku.

Zebranie reaktywujące Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Książu Wielkopolskim odbyło się 27 lipca 2010 roku. Ksiąskie Bractwo zostało założone w 1818 roku i działało, z przerwą podczas pierwszej wojny światowej, do 1939 roku. Po 1945 roku władze polskie nie wydały zgody na działalność bractw strzeleckich, dlatego reaktywacja stała się formalnie możliwa dopiero po 1989 roku. W 2010 roku zapadła decyzja o przywróceniu Książowi strzeleckiej tradycji. Reaktywatorzy wybrali Zarząd i przyjęli dla Bractwa imię Bohaterów Wiosny Ludów.

Misją Stowarzyszenia jest kontynuacja i upowszechnianie tradycji bractw strzeleckich oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultywowania historii Ksiąskiej Ziemi.

Adres: 63-130 Książ Wielkopolski, ul. Zakrzewska 15 (Centrum Kultury)
NIP: 785 178 88 94
REGON: 301635984
KRS: 0000373768
Oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych w imieniu Bractwa składają: Starszy Bractwa lub Podstarszy Bractwa i Skarbnik, a pod nieobecność Skarbnika Pisarz