20 października 2013 – 74. rocznica rozstrzelania obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej

W 74. rocznicę rozstrzelania na ksiąskim rynku obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej spotkaliśmy się na tradycyjnej w naszym mieście uroczystości. W kościele pw. św. Mikołaja odbyła się msza wraz z programem artystycznym o patriotycznej wymowie. Po mszy przemaszerowaliśmy kolumną wiedzioną przez naszego niezawodnego Komendanta Mariusza Wojciechowskiego na rynek. Zwrócenie w stronę pomnika oddaliśmy hołd poległym. Tam przemówił burmistrz Teofil Marciniak, Komendant znakomicie odczytał apel poległych, delegacje złożyły kwiaty przy pomniku, potomkowie rozstrzelanych obywateli zapalili znicze. Następnie uformowana kolumna przemaszerowała na cmentarz, gdzie przy zbiorowej mogile ofiar faszystowskiego terroru po raz kolejny uczciliśmy ich pamięć.

Tym razem udało się nieco przełamać rutynę dorocznych uroczystości związanych z hitlerowską zbrodnią z 20 października 1939 roku. Wartę przy pomniku pełniły zuchy z ksiąskiej drużyny Mali Kosynierzy. Po raz pierwszy też były z nami portrety rozstrzelanych mężczyzn. Nasze Bractwo, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od gminy Książ Wielkopolski, zorganizowało wystawę fotografii i dokumentów archiwalnych. Pokazaliśmy nie tylko twarze skazanych na śmierć przez niemieckiego okupanta, ale też obraz terroru i życie codzienne na naszych ziemiach podczas II wojny światowej.

Wystawa została znakomicie przyjęta i została przeniesiona z rynku do Urzędu Gminy, by więcej osób mogło ją zobaczyć w dłuższym czasie. Jednak mimo takich starań nie udało się przyciągnąć na rynek spontanicznej publiczności z miasta. Brakowało też wywieszonych flag. W przyszłym roku być może trzeba będzie jeszcze bardziej uatrakcyjnić obchody rocznicowe i lepiej je rozpropagować. To dzień ważny dla naszych gmin i nie powinno nikogo na rynku brakować.

Pamiętamy i będziemy pamiętać o tej zbrodni. To nasza tożsamość.